Shop 1601 心水圖案

本店係用您既心水圖案配合您選既心水製作黎訂造您既專屬心水用品或者作為你既心水禮物,或者您可以只訂印您既心水圖案用黎DIY您既個性化用品.

圖案尺寸最大   A4 SIZE = 20X29CM

圖案係用熱轉印,印係特定布料上,不會脫色不會龜裂可以熨。

本店有提供適合印圖案布料。

Leave your comments

Comments

  • No comments found